Yemek Duası

Elhamdü lillâhillezi at’amenâ ve sekanâ ve kesânâ ve ce’alenâ mine’l-müslimin. Allahümme henni-nâ ve bârik ta’âmenâ ve nevvir kulûbenâ ve’rhamnâ varda annâ ve a’tinâ temame ni’metike ve devame ni’metike ve temame tevfikıke ve devame tevfikıke. Ve tamame me-habbetike ve devame mehabbetike ve temame marifetike ve devame ma’rifetike ve. temame rıdvanike ve devame ndvani-ke, bihurmeti taamike ve habîbike yâ ilâhel âlemin.
Manâsı: Bize yediren, içiren, giydiren ve bizi müslü-manlardan yapan Allah’a hamdolsun. Allahım, bizi afiyetle yaşat, yemeğimizi mübarek eyle, kalblerimizi nurlandır, bize merhamet eyle, bizden razı ol; bize nimetinin tamamını ve devamını, tevfik ve yardımının tamamını ve devamını, sevgi­nin tamamını ve devamını, ma’rifetinin tamamını ve deva­mını, rızanın tamamını ve devamını ihsan eyle. Yemeğin ve sevgili Habîbinin yüzü hürmetine ey âlemlerin tlahı! Hamd âlemlerin Rabbı olan Allah’a mahsustur.
Netice:
Haram olmayan bir gıdayı haram gibi gösterip Allah’a yalan isnad etmekten, helâl olmayan bir gıdayı da helâl ola­rak gösterip müslümanlan günaha sevk etmekten ve yalan yanlış şeyler yazmaktan, bağışlayanların en bağışlayıcısı olan yüce Allah’a sığınırım.

Etiketler: ,

Yorum Yaz

Yemek Duası Resimli Oktay Usta kolay pratik yemek tarifleri